• Nieuw nummer op het repertoire

    Sinds enkele weken werden de repetities hervat op maandagavond. Freddy heeft intussen de meeste instrumentals onder de knie en we zijn intussen ook met de vocale nummers (her)begonnen. Er werd afgesproken dat Freddy de leadzang van de vocale Shadowsnummers voor zijn rekening neemt. Wat de Cliff nummers betreft, die worden door Freddy tijdens de repetities, wanneer Ritchie niet aanwezig kan zijn, gezongen, zodat we steeds de vocals kunnen blijven repeteren. Als nieuwste nummer voor ons repertoire werd gekozen voor de laatste Cliff & Shadowshit "Singing the blues", geen simpel nummer waar ook het instuderen van de zangpartijen het nodige (studeer)werk met zich meebrengt. Ook "I could easily fall" werd terug opgerakeld en "Let me be the one" is zo goed als afgewerkt. U merkt het, de nieuwe wind die door GuitarSyndicate waait werpt zijn vruchten af !