• Blog GuitarSyndicate bestaat 7 jaar

    In juli 2003 werd dit blog opgericht om het wedervaren van GuitarSyndicate 'in geuren en kleuren' neer te schrijven.  Na 7 jaar en meer dan 237.000 bezoeken aan deze blog willen wij iedereen bedanken voor zijn interesse in de band.  Wij denken helemaal nog niet aan ophouden, en eigenlijk is het zeker ook aan jullie te danken dat we ermee blijven doorgaan.  We worden er niet jonger op en we beseffen dat de 'gloriejaren' voorbij zijn, maar dat neemt niet weg dat we nog steeds met veel plezier ons ding doen.  Neem dus geregeld een kijkje op deze blog om op de hoogte te blijven !

    This blog has been created in July 2003 and since then we had more than 237.000 visits.  In name of my collegues, I will thank you all for the interest that you have showed for the band during all these years.  Thanks to you as well, we will continue to play our music and do gigs whenever we are invited to.  We still have a lot of fun at the rehearsals en hope that we still can go on for many years!  So keep on visiting this blog to stay informed about what's happening to GuitarSyndicate.