• OPTREDEN RITCHIE PARIS

 • GuitarSyndicate : wat brengt 2010 ?

  Bij het begin van dit nieuwe jaar wensen wij U en uw dierbaren het allerbeste voor 2010.

  Het voorbije jaar was er voor GuitarSyndicate een met afwisselend succes.
  Positief waren zeker de vier optredens die we hadden; meermaals werd de inbreng van Ritchie als Cliff zanger geprezen en ook het laatste optreden voor Kom Op Tegen Kanker was een schot in de roos. Spijtig genoeg eindigt hier de ‘goed nieuws show 2009’ voor GuitarSyndicate.
  Bij het begin van het jaar waren we nog steeds op zoek naar een vervanger voor Greg. Spoedig diende Gerard zich aan, die bereid was om als zanger/ritme gitarist GuitarSyndicate te vervoegen. Terwijl hij het repertoire instudeerde, werkten wij onze optredens af met Manu, die, zoals u weet, niet vast bij GS wilde spelen, omdat hij te veraf woonde voor de repetities. Na het laatste optreden van 25/4 werkten wij nog enkele repetities met Gerard af alvorens de vakantieperiode aanbrak. Bedoeling was om ergens in juli/augustus de draad terug op te nemen, maar een dringende oogoperatie van Jacques noopte ons de repetities uit te stellen tot na zijn herstel in september. Toen het eindelijk zover was, hebben we nog éénmaal met Gerard gerepeteerd alvorens hij kort nadien zijn ontslag gaf. Hij wou slechts één keer om de twee weken repeteren. Ondanks ons aandringen om wekelijks te repeteren hield hij voet bij stuk. Enkele weken later hield hij het voor bekeken en stapte op. Dus sinds eind november ligt de band stil. Wij hebben alles een beetje laten bezinken en komen in de loop van januari samen om te brainstormen hoe wij de toekomst van de band gaan invullen.

  Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

  At the beginning of this new year, we wish all our fans a very happy 2010 !

  The past year the 4 shows that we did were quite successfull. The contribution of Ritchie as Cliff performer during the gigs was strongly appreciated. But unfortunately, here ends 'the good news show' for GuitarSyndicate in 2009.
  In the beginning of the year, we were still looking for a substitute for Greg. We found him in Gerard, a dutchman, who accepted to join us as singer/rhythm guitarist. After our last gig on April 25th, we rehearsed a few weeks with Gerard and then the bandmembers took 'summer holiday' one by one. It was the idea to restart rehearsing in July/August. An urgent eye operation for Jacques however, forced us to postpone rehearsals until mid September, the moment that our bass player would be recovered. During that month, we played only once together, before Gerard quit the band a few weeks later. He didn't agree to rehearse on a weekly basis, but only each forthnight. Unless our insisting him to play with us every week, his decision was final. So the band has been put to non-active end november last. This month we will sit together and discuss how the future of GuitarSyndicate will look like.

  We'll keep you informed !