• RITCHIE PARIS en GUITARSYNDICATE gaan samen

    RitchieParis1

    Het is de laatste tijd rustig op ons blog. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren hebben gerust. De minder positieve reacties n.a.v. ons optreden in Tilburg hebben we niet naast ons neergelegd. De situatie werd grondig geëvalueerd. Omdat we sterk het gevoel hadden dat het publiek in Tilburg niet zo weg was van onze vertolking van de Cliff nummers drong zich op dit vlak een probleem, of eerder een keuze op. We zouden de draad terug kunnen opnemen van de periode vóór Edwins komst (1996), toen we enkel de Shadows instrumentals speelden, m.a.w. terug een volledig instrumentale Shadowsband worden. Ofwel moest er een aparte zanger gezocht worden voor de vocalen. Het idee om terug volledig instrumentaal te gaan stuitte op verzet van enkele bandleden zodat die piste snel werd verlaten. Gezongen nummers moeten sowieso tot het repertoire blijven behoren. Uiteindelijk werd er besloten dat Greg , Jacques en ikzelf de Shadowsnummers blijven zingen. Voor de Cliff nummers zou een zanger worden aangetrokken. Via vrienden kwamen we in contact met een jonge, gemotiveerde zanger, die zich in eerste instantie toelegt op het Vlaamse repertoire, maar voor wie Cliff Richard zijn grote idool is. Daarom dat hij tijdens zijn optredens ook geregeld Cliff nummers brengt. Zijn naam is RITCHIE PARIS en hij geniet in Vlaanderen al een zekere populariteit als zanger, zeker in de omgeving van het Gentse. Vorige week heeft hij een eerste maal met ons gerepteerd en hij is bereid om zijn medewerking aan de band te verlenen. Hij zal voorlopig géén lid worden van GuitarSyndicate (tenzij hij dit expliciet zou wensen), maar als ‘supporting act’ één of twee live sets met Cliff nummers tijdens onze optredens brengen. Na meer dan acht maanden gewerkt te hebben om GuitarSyndicate terug op het spoor te krijgen, hopen we binnenkort als een vernieuwde, gemotiveerde band terug naar buiten te treden. Wij hopen dat jullie dan ook van de partij zullen zijn.

    You might have been thinking not much is changing on this blog. That’s right, but the band itself has not been on holiday ! As we were aware that our performance in Tilburg in April last was not that successful as we hoped it would be (the introduction as renewed band with Greg as singer/guitarist), we have evaluated our situation. We strongly felt that the audience at Joop’s meeting was not too enthousiastic about Greg’s interpretation of the Cliff songs so that choises had to be made. We could return to the period before Edwin joining the band (1996) and play only Shadwosinstrumentals, or look for a new singer for the Cliff stuff. As most of the band members didn’t agree to play only instrumentals, we decided that Greg, Jacques an myself would sing the Shadowsvocals and that we would look for a new singer. After a short while we found a young man who recently started his singing career with Flemish songs, but whose great idol happens to be Cliff Richard. During his live performances he often includes some Cliff tunes. Last week he has rehearsed for the first time with GuitarSyndicate and he decided to join hands with us. He will not become a member of GuitarSyndicate (unless he requests us to become), but he will be supporting act with one or two sets with Cliff songs during our shows. Eventually, after eight months since Edwin left us, GuitarSyndicate is reborn and ready to come on stage as a renewed, motivated band. We hope you will be there when we do.
    More info to come soon !