•  

  Edwin verlaat GuitarSyndicate

  Op 11 september ll. heeft Edwin Musch, onze leadzanger en ritmegitarist, schriftelijk te kennen gegeven dat hij zijn muzikale activiteiten bij de band stopzet. Aanleiding tot zijn ontslag zijn zowel redenen van persoonlijke aard als afwijkende opvattingen aangaande het muzikaal beleid binnen de band. DIT BETEKENT GEENSZINS HET EINDPUNT VOOR GUITAR SYNDICATE! Onderhandelingen met een potentiële vervanger voor Edwin zijn inmiddels aan de gang. Van zodra die rond zijn zullen wij hiervan berichten. GUITAR SYNDICATE houdt eraan Edwin te danken voor zijn jarenlange inzet en wenst hem succes toe in zijn verdere ondernemingen.


  Edwin leaves GuitarSyndicate

  On September 11th last, Edwin Musch, our leadsinger and rhythmguitarist, has informed us by mail that hedecided to stop all musical activities with GuitarSyndicate. Reasons for his decision are of personal origin on one hand as well as different opinions concerning the musical policy of the band on the other hand. THIS DOES NOT MEAN THAT GUITAR SYNDICATE WILL DISBAND. At this very moment we are negotiating with a possible substitute for Edwin. As soon as final decisions have been made, you will be informed here on our blog. GUITAR SYNDICATE wants to thank Edwin for his devotion for many years and wishes all the best for his future initiatives.

  Robin - Jacques - Koen - Jos
  DSC_0224