• B E N E F I E T

    GUITAR SYNDICATE'S
    BENEFIETCONCERT VOOR BALI
    VERSLAG

    Meer dan 200 sympathisanten waren op zaterdag 9 juni jl. aanwezig in Cultureel Centrum Fidei et Arti te Oudenbosch voor het benefietconcert dat wij als Cliff Richard & The Shadows tributeband organiseerden ten voordele van onderwijs-/voedsel-/noodhulp-projecten op het Indonesische eiland Bali. Het idee voor dat concert was gerijpt nadat Edwin en Jos de schrijnende armoede op het tropische eiland van dichtbij hadden aanschouwd.Maanden van intense voorbereiding gingen aan dit uniek gebeuren vooraf. Er moest gezocht worden naar sponsors, artiesten die belangeloos zouden optreden, diverse kanalen langswaar de benodigde publiciteit kon gemaakt worden en niet in het minst naar een gevarieerd programma om ieder aan zijn trekken te laten komen.Ook was het belangrijk dat de opbrengst van de avond in goede handen zou terechtkomen, ten voordele van projecten die reeds hun vruchten hadden afgeworpen. Guitar Syndicate kwam in contact met Judith Huizinga, die op haar beurt in 1992 Janny Vellekoop voor het eerst had ontmoet. Judith had in de eind jaren tachtig kampongs (dorpsgemeenschappen) bezocht en ondersteunde met raad en daad de plaatselijke bevolking in hun armoedig bestaan. Tijdens onze eerste ontmoeting met Janny laaide bij haar het enthousiasme al snel op : Janny zag een benefietconcert voor Bali helemaal zitten en wij waren getroffen door haar gedrevenheid en inzet om de mensen daarginds een stap vooruit te helpen.De handen werden in elkaar geslagen en de organisatie kwam op gang. GuitarSyndicate kreeg gratis de accommodatie van het Cultureel Centrum Fidei & Arti ter beschikking en een drukkerij uit Roosendaal zou belangeloos alle benodigde drukwerk verschaffen. Kleine en grotere giften van sponsors stroomden toe en voor de avond goed en wel begon stond er al een aardig bedrag op de bankrekening.Redactionele stukken in diverse kranten, reclamebladen, radio-/TV omroepen, affiches, flyers: ze droegen allemaal bij tot de onverwachte toeloop naar het Cultureel Centrum Fidei et Arti, die zich op de avond zelf al van vóór 19.00 uur begon te voltrekken. De hongerigen konden aanschuiven aan de tafels van de Indonesische catering en zich een bakje met lekkere gerechten laten voorschotelen. Precies om 20.00 uur – het draaiboek van het programma was tot op de minuut uitgekiend – namen wij als gastheren plaats op de scene. De avond werd officieel geopend door de wethouder van de Gemeente Halderberge, mevr. A.C.L. Olsthoorn, die, na een gepast welkomstwoordje, een gevat interview afnam van Judith Huizinga, de eregaste van de avond. Judith schetste in enkele pennentrekken een C.V. van haar “leven en werk op Bali”. Ook Janny werd mee in het gesprek betrokken en het publiek luisterde ademloos toe. En dan was er muziek : Living Doll, The Young Ones, Apache, Wonderful Land, Atlantis en nog zovele andere nummers van Cliff Richard & The Shadows werden op het publiek losgelaten. De Van Dijck-Band : drie sympathieke zusjes met hun broer en vader kweten zich uitmuntend van hun taak : leuke Indonesische en Molukse pretentieloze liedjes afgewisseld met bekender (rock)werk van o.a. The Corrs en The Beatles. Danny Everett : een sympathieke Indische jongen uit het Belgische Neerpelt, die vooral een warm eerbetoon bracht aan wijlen Jack Jersey. Bijzonder ontroerend was het nummer Island of Bali, dat hij geknield naast de rolstoel van Judith aan haar opdroeg. Heel apart was het optreden van handfluitist/kunstfluiter Frans Burgs die, gesteund door melodieuze achtergrondmuziek, op een nooit gehoorde manier vrolijk fluitende vogels nabootste. Voor het publiek het in de gaten kreeg weerklonk de laatste noot en werd er een punt gezet achter deze memorabele happening. De balans kan nu worden opgemaakt; naast het goede gevoel dat we eraan overhouden, zijn wij ervan overtuigd dat de geleverde inspanningen toch weeral voor een aantal mensen een hart onder de riem zullen zijn.

    BEZOEK ONZE BALI WEBSITE !! KLIK HIER