• JOS IS BACK IN TOWN !!

  Na twee weken deugddoende vakantie in het buitenland zijn we terug op ons nestje neergestreken en beginnen we met frisse moed aan de tweede jaargang van ons blog. Ik stel vast dat er tijdens mijn afwezigheid weeral een flink aantal bezoekers is langsgelopen en dat doet deugd.
  De repetities zijn vorige week terug begonnen (zonder mij, helaas, en dat gold ook voor gisteravond wegens late shift), en de jongens hebben dan maar de pasjes geoefend, want uiteraard staan de komende repetities volledig in het teken van 13 november. Ook verwacht ik zeer binnenkort meer nieuws aangaande mogelijke nieuwe optredens van The Shadows in Europa in 2005. Ik wens hier voorlopig verder niet op in te gaan; van zodra er meer concrete informatie is hoort u het uiteraard via dit blog.


  Hello visitors, I'm back in town after a beautiful vacation of two weeks. I've noticed that during my absence many visitors came along on our blog, this makes me feel good ! I'll keep on informing you just like I did the previous year : this blog had it's first anniversary on July 31st !
  Last week we started again to rehearse (without me...); the guys worked on the steps (especially drummer Piet !!!). The next coming months we have to rehearse for our concert of November 13th in Holland. I also expect shortly information about possible new Shadows concerts in Europe. As nothing has been confirmed yet up to now, I'm still talking 'bout rumours... in case more details are available, you'll read it on this blog.

 • A TRIBUTE TO CLIFF RICHARD & THE SHADOWS

  GUITAR SYNDICATE IN CONCERT
  A tribute to Cliff Richard and The Shadows

  Zaterdag 13 november 2004 - 20.30 uur

  Saturday November 13th 2004 - 8.30 p.m.

  Cultureel centrum

  FIDEI et ARTI

  Cultural centre


  Pastoor Hellemonsstraat 1, 4731 HV Oudenbosch - Holland

  Kaarten verkrijgbaar - € 12,50 - Tickets for sale now

  Tel : 00/31/(0)165-31.29.89 - E-mail info@fideiarti.nl

 • LEVE DE VAKANTIE !!!!

  Binnen enkele dagen is dit blog één jaar oud. Wie had ooit vermoed dat het in die tijdspanne méér dan 10.000 keer zou geraadpleegd worden... Namens de hele band hartelijk dank voor uw interesse; het vraagt heel wat tijd om het blog actueel te houden, maar omdat ik weet dat het regelmatig gelezen wordt ga ik ermee door. De laatste tijd verschijnt er niet zoveel nieuws meer; de Shadowstournee is achter de rug en Guitar Syndicate is met vakantie. Robin, Jacques en Edwin zijn terug van weggeweest; Piet is nog tot eind juli in Frankrijk en vrijdag a.s. begint mijn vakantie. Vanaf 25/8 vliegen we er weer stevig tegenaan met de voorbereiding van ons concertoptreden op 13 november in Oudenbosch. De playlist is al samengesteld, maar de bindteksten en de rest van de invulling van het programma moeten nog worden opgemaakt. We hopen dat u, net zoals vorig jaar met onze 20ste verjaardag in grote getale aanwezig zult zijn. Verder starten in september ook met een promotiecampagne voor bedrijven in België en Nederland. Dit jaar hebben we niet zoveel optredens en daarom kwamen we op het idee om deze campagne in het leven te roepen. Zo beste lezers, ik geef voor enkele weken de pijp aan Maarten, het blog wordt even in ter plaatse rust gezet. Blijf gerust mailen, commentaar plaatsen op het blog, het gastenboek volpennen; het zal leuk zijn bij mijn terugkomst vast te stellen dat u er nog bent. Tot binnenkort !!! Jos.


  This week, this blog is one year old.. Who would have tought that it would be consulted for more than 10.000 times in this period ? Me not, anyway. The band thanks you all sincerly for you being interested in Guitar Syndicate. It takes a lot of time to keep this blog up-to-date, but knowing it's been read continuously, I go on with it. However the last few weeks I have not made many postings; the Shadstour lies behind us and Guitar Syndicate is taking vacation. Robin, Jacques and Edwin have already returned, Piet will be in France till the end of this month and I'm leaving next Friday. From August 25 on, we will be rehearsing again, preparing our concert performance on November 13th in Oudenbosch (NL). The playlist has already been made up, but the rest of the acts still have to be determined. Anyway, we hope that the public will be as numerous as it was on our 20th anniversary party. More details on the concert will be published on this blog soon. These are my final words; this blog will be put in standby now, I go on holiday. But please keep on mailing us, put your comments on the postings, and write a message in our guest book; I hope to see you all back within a few weeks ! Greets ! Jos.

 • NUMMER 10000 : WEDSTRIJD AFGESLOTEN

  De 10.000ste bezoeker heeft zich NIET gemeld; de wedstrijd wordt hierbij afgesloten. Misschien was hij wel een anderstalige, die van de wedstrijd niet afwist. Ik had enkel een Nederlandstalige aankondiging gemaakt, om meer kansen te geven aan 'taalgenoten' ! Anderzijds ook om te vermijden dat ik een video naar Mongolië of de Paaseilanden zou moeten sturen.

 • Gisterenavond hebben we met zijn allen bij Jacques thuis ver

  Gisterenavond hebben we met zijn allen bij Jacques thuis vergaderd. We wilden samen eens bekijken wat we met Guitar Syndicate van plan zijn de komende maanden. Omdat het behoorlijk rustig is wat betreft optredens, zijn we van plan een promotiecampagne te starten. We hebben een modelbrief opgemaakt waarin we ons voorstellen als Cliff & Shadows coverband; deze brief zal samen met onze infofolder en een democedeetje naar verschillende bedrijven in Vlaanderen en Nederland gestuurd worden. Geïnteresseerden kunnen ons inhuren voor de muzikale omlijsting van personeelsfeesten, presentaties, recepties, enz... Bedoeling is om de campagne te starten begin september. Intusen liet Piet ons zijn unieke foto's zien die hij tijdens de Shadowstournee had getrokken; meer dan trots pronkte hij met foto's van hemzelf met Hank, Bruce, Brian, Cliff en Mark... Na onze vakantie omstreeks half augustus zullen we ze op het blog zetten. Nadat Jacques ons zijn beruchte Coupe Jacques Royale - een ijsspecialiteit van onze gastheer - had aangeboden, gingen we verder met het volgende punt op de agenda : ons concertoptreden van 13 november in Fidei et Arti te Oudenbosch. Het zal een soort Cliff & Shadows story worden; een overzicht van hun rijke repertoire. Binnen enkele dagen zal meer praktische informatie op dit blog verschijnen. Het was ruim na middernacht toen we afscheid namen van Jacques en tevreden huiswaarts reden. Piet vertrekt tot het einde van de maand naar Frankrijk en daarna neem ik twee weken vakantie. De eerstvolgende repetitie zal dus pas rond 20 augustus doorgaan; intussen moet ieder voor zich thuis maar oefenen voor 13/11.

  Last night we were invited at Jacques' place (bassplayer). We wanted to discuss a bit the future plans of the band. As we only have a few gigs the next months, we plan to start a publicity campaign. We made up a base letter in which Guitar Syndicate is presented as a Cliff & Shadows coverband. We'll send this letter to various businesses in Belgium and Holland. We'll offer them our musical program for their personnel parties, presentations, receptions, and so on. The idea is to start with this campaign begin September. In the mean time, Piet showed us the pictures he made of the Shadows Final Tour : he attended eight concerts !! The proud man showed us photos of himself with Hank, Bruce, Brian, Cliff and Mark... and some beautiful ladies related to them... We'll publish some after our vacation (mid August). Host Jacques served us then his famous Coupe Jacques Royale - an ice speciality of the master himself, which we appreciated very much. Then we discussed about our concert performance on November 13th at Fidei et Arti at Oudenbosch (Holland). We plan to make a kind of Cliif and Shadows story. More details will follow soon (I hope having time to do so....). Piet will have holiday until the end of the month; then I will take two weeks; the first rehearsal wil be scheduled around August 20th; anyone of us will have to exercise at home on his own in the mean time...

 • Leuke anekdote van een Shadowsfan Toen ik tijdens de pauze v

  Leuke anekdote van een Shadowsfan

  Toen ik tijdens de pauze van het Shadowsoptreden even de zaal verliet liep ik Ludo V.d.a. tegen het lijf, een Shadowsfan in harten nieren en ook iemand die Guitar Syndicate op de voet volgt. Enkele dagen later kreeg ik van hem een mailtjewaarin een leuke anekdote stond :
  Met een groepje van 8 mensen was ik in London voor het Shadowsconcert van 12 juni laatstleden. Toen we ons aanboden in Waterloostation om de terugreis aan te vangen , bleek er geen plaats meer te zijn in 2de klasse. Wij mochter echter zonder discussie en zonder toeslag te betalen, plaats nemen in 1ste klasse. Hier werden wij verwend met gratis champagne, een maaltijd met zalm of kalkoen, bijbehorende wijnen en een dessert. Hoeft het gezegd dat wij in prima stemming in Brussel zijn toegekomen ? Leve de Eurostar !
  Als toetje bovenop een Shadowsconcert is dit leuk meegenomen !!

 • Het 10.000ste bezoek aan dit blog gaat zich eerstdaags aanko

  Het 10.000ste bezoek aan dit blog gaat zich eerstdaags aankondigen. En dit laten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. Bij nummer 5000 ging onze drummer Piet met de eer lopen. Dit gaan wij dit keer niet laten gebeuren.... Wat moet u doen om een exemplaar van onze video van onze 20ste verjaardag in de wacht te slepen ? Wel, als u ons een mailtje kan sturen met een 'printscreen' van onze weblog met de teller op 10000, dan komt U in aanmerking voor een exemplaar. Moest het zo zijn dat er meerdere personen het klaarspelen om nummer 10000 te zijn, dan zal het lot bepalen wie de video krijgt : er wordt slechts één exemplaar verloot. Hoe moet u dit voor mekaar brengen ?
  U opent een leeg WORDdocument, dan gaat u naar het scherm van ons blog met de teller op 10000 goed in het zicht; u drukt dan op de toets 'printscreen'. Dan gaat u naar uw word document en drukt CTRL+V en de printscreen staat in het WORD document. Daaronder zet u uw 'gewoon' adres zodat wij weten naar waar de video te sturen. Zend dit WORD document als attachment aan een e-mail naar ons adres (klik rechts op het ronde logo e-mail) en klaar is kees. Veel geluk !
  Ik wens te onderstrepen dat over de toewijzing van de video géén discussies worden gevoerd.